ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Ημερομηνία Διακήρυξης 11-08-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 213/2023
ΑΔΑ ΨΤΓ5ΟΡ1Π-ΨΕΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-08-2023 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear