Προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης στέγης κοντέινερ, αποθήκης και γραφείου της νοσηλευτικής και της τεχνικής υπηρεσίας του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης στέγης κοντέινερ, αποθήκης και γραφείου της νοσηλευτικής και της τεχνικής υπηρεσίας του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ, ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-09-2019
Αριθμός Διακήρυξης 180/2019
ΑΔΑ ΩΒΚΥΟΡ1Π-ΒΞΣ
ΑΔΑΜ 19PROC005556819
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-09-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear