Προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ Τομέα Καλύμνου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ Τομέα Καλύμνου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 65/2019
ΑΔΑ 67Μ4ΟΡ1Π-7Ν3
ΑΔΑΜ 19PROC004984387
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-05-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear