ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-06-2021
Αριθμός Διακήρυξης 87/21/2021
ΑΔΑ 66ΩΘΟΡ1Π-ΩΜΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-07-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear