ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ADBLUE – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ADBLUE

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ADBLUE (μη τοξικό διάλυμα ουρίας) πλήρως συμβατό με την προδιαγραφή κατά ISO 22241 σε δοχείο των 10lt με σωληνάκι 70τεμ.
Αριθμός Εντολής 50/22-03-2022
ΑΔΑ 6ΥΖΥΟΡ1Π-Μ9Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-04-2022 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear