ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 6/16-02-2018
ΑΔΑ ΩΡ7ΤΟΡ1Π-Η6Β
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-02-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear