ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Αριθμός Εντολής 01Κ/05-02-2018
ΑΔΑ ΨΩΩΧΟΡ1Π-Μ01
ΑΔΑΜ 18PROC002660264
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-02-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear