ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
Αριθμός Εντολής 101/10-10-2022
ΑΔΑ ΨΙΕΛΟΡ1Π-Ζ3Ο
ΑΔΑΜ 22REQ011382875
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-11-2022 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear