ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 05/31-08-2017
ΑΔΑ ΨΥ1ΨΟΡ1Π-6ΕΠ
ΑΔΑΜ 17PROC001907698
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-09-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear