ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ κ΄ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 6/2020) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ κ΄ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 6/2020)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ κ΄ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-04-2020
Αριθμός Διακήρυξης 6/2020
ΑΔΑ Ρ54ΣΟΡ1Π-Ι0Υ
ΑΔΑΜ 20PROC006524556
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-04-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear