ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ Κ΄ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ.4/2021) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ Κ΄ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ.4/2021)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ Κ΄ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-07-2021
Αριθμός Διακήρυξης 4/2021
ΑΔΑ 96Μ2ΟΡ1Π-13Υ
ΑΔΑΜ 21PROC008987155
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-08-2021 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear