ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΘΑΣΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΘΑΣΟΥ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΘΑΣΟΥ
Αριθμός Εντολής 04Κ/08-11-2019/08-11-2019
ΑΔΑ ΨΛΤΕΟΡ1Π-ΞΞ5
ΑΔΑΜ 19REQ005920011
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear