ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΣΕΡΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΣΕΡΡΩΝ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΕΡΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 01Σ/02-01-2020
ΑΔΑ 6165ΟΡ1Π-ΠΔΨ
ΑΔΑΜ 20PROC006191161
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-01-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear