ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΔΡΑΜΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΔΡΑΜΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΔΡΑΜΑΣ
Αριθμός Εντολής 03Δ/08-11-2019/08-11-2019
ΑΔΑ ΩΣΑΙΟΡ1Π-5ΦΑ
ΑΔΑΜ 19REQ005920636
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear