Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΘΑΣΟΥ για ένα έτος. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΘΑΣΟΥ για ένα έτος.

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΘΑΣΟΥ για ένα έτος.
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-05-2019
Αριθμός Διακήρυξης 01Θ/19-04-2019/2019
ΑΔΑ 6ΠΛ6ΟΡ1Π-ΩΝΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-06-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear