Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ για το δίμηνο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ για το δίμηνο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ για το δίμηνο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
Αριθμός Εντολής 05Σ/02-09-2019/02-09-2019
ΑΔΑ ΨΛ0ΩΟΡ1Π-ΕΦΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear