Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ για το δίμηνο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ για το δίμηνο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ για το δίμηνο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
Αριθμός Εντολής 06Κ/03-09-2018 /19-09-2018
ΑΔΑ ΨΞΘ0ΟΡ1Π-ΠΓ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-09-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear