Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ για το δίμηνο ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ για το δίμηνο ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ για το δίμηνο ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-05-2019
Αριθμός Διακήρυξης 03Σ/06-05-2019/2019
ΑΔΑ 6ΣΜ8ΟΡ1Π-ΤΟΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-05-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear