Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ για το δίμηνο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ για το δίμηνο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ για το δίμηνο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-01-2019
Αριθμός Διακήρυξης 01Σ/03-01-2019/2019
ΑΔΑ Ω94ΖΟΡ1Π-ΛΝ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-01-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear