Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ για το δίμηνο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ για το δίμηνο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ για το δίμηνο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 07Σ/01-11-2018 /2018
ΑΔΑ 7ΘΔ0ΟΡ1Π-9ΚΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-11-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear