Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ για το δίμηνο ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ 2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ για το δίμηνο ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ 2019

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ για το δίμηνο ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ 2019
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 02Σ/04-03-2019/2017
ΑΔΑ 62Τ6ΟΡ1Π-Θ67
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-03-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear