Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ για το τρίμηνο ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 Είδος Πράξης: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ για το τρίμηνο ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 Είδος Πράξης: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ για το τρίμηνο ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019
Είδος Πράξης: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-05-2019
Αριθμός Διακήρυξης 02K/06-05-2019/2019
ΑΔΑ Ω15ΓΟΡ1Π-ΡΔΧ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-05-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear