Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΔΡΑΜΑΣ για το τετράμηνο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019-ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΔΡΑΜΑΣ για το τετράμηνο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019-ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΔΡΑΜΑΣ για το τετράμηνο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019-ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 05Δ/01-11-2018 /2018
ΑΔΑ 7ΔΦΓΟΡ1Π-7Κ6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-11-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear