Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΔΡΑΜΑΣ για το τετράμηνο ΑΥΓΟΥΣΤΟ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ – ΟΚΤΩΒΡΙΟ –ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΔΡΑΜΑΣ για το τετράμηνο ΑΥΓΟΥΣΤΟ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ – ΟΚΤΩΒΡΙΟ –ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΔΡΑΜΑΣ για το τετράμηνο ΑΥΓΟΥΣΤΟ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ – ΟΚΤΩΒΡΙΟ –ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Αριθμός Εντολής 02Δ/02-07-2019/02-07-2019
ΑΔΑ ΩΓΘ2ΟΡ1Π-Θ4Χ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-07-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear