Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΔΡΑΜΑΣ για το τετράμηνο ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ -ΙΟΥΛΙΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΔΡΑΜΑΣ για το τετράμηνο ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ -ΙΟΥΛΙΟΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΔΡΑΜΑΣ για το τετράμηνο ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ -ΙΟΥΛΙΟΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 01Δ/04-03-2019/2019
ΑΔΑ ΩΜΥΞΟΡ1Π-ΑΗ6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-03-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear