Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ για το τρίμηνο ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ 2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ για το τρίμηνο ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ 2019

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ασθ/ρα οχήματα του ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ για το τρίμηνο ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ 2019
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-02-2019
Αριθμός Διακήρυξης 1Κ/2019
ΑΔΑ 65Φ3ΟΡ1Π-9ΡΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-02-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear