ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ Κωδ: Α 0009890807 10
Αριθμός Εντολής 61/13-02-2019
ΑΔΑ 9ΡΟΒΟΡ1Π-ΒΦΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear