ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Aνακοινώνουμε ότι στην διακήρυξη με αρ.23/17, εκ παραδρομής περιελήφθη τεχνική προδιαγραφή για αποστειρωμένη γάζα, αντί του ορθού γάζα εγκαυμάτων. Η ορθή προδιαγραφή έχει ήδη ενσωματωθεί στη διακήρυξη. ***
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 23/17/2017
ΑΔΑ ΨΞΥ6ΟΡ1Π-8Β1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-07-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear