ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΖΩΝΕΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΖΩΝΕΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΖΩΝΕΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ
Αριθμός Εντολής Ν18/01-02-2019
ΑΔΑ ΩΞ4ΖΟΡ1Π-ΝΥ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear