ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: ΖΕΥΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ & ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ AED ZOLL Stat-Padz II – 4ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ . – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: ΖΕΥΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ & ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ AED ZOLL Stat-Padz II – 4ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ .

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΖΕΥΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ & ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ AED ZOLL Stat-Padz II ΤΕΜΑΧΙΑ 200
Αριθμός Εντολής 26/13-04-2022
ΑΔΑ 6ΝΠΜΟΡ1Π-4ΝΙ
ΑΔΑΜ 22REQ010517547
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-05-2022 - Ωρα 14:00
Αρχείο PDF pdf
Bear