ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Β΄ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Β΄ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Β΄ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-04-2021
Αριθμός Διακήρυξης 54/21/2021
ΑΔΑ ΩΙΞ1ΟΡ1Π-Ζ9Ξ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-05-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear