ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 15
ΖΩΝΕΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 40
Αριθμός Εντολής 147/24-09-2021
ΑΔΑ Ψ416ΟΡ1Π-7ΓΠ
ΑΔΑΜ 21REQ009290618
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-10-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear