ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΤ΄ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 42΄/Α΄/25-02-2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΤ΄ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 42΄/Α΄/25-02-2020

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΤ΄ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 42΄/Α΄/25-02-2020
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-03-2020
Αριθμός Διακήρυξης 24/20/2020
ΑΔΑ Ω0Θ3ΟΡ1Π-Γ55
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-03-2020 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear