ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΠΑΓΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΠΑΓΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΠΑΓΟΣ)
Αριθμός Εντολής Ν37/21-08-2022
ΑΔΑ Ω5ΘΦΟΡ1Π-ΟΛΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-08-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear