ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ_ΜΑΣΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ο2 ΜΗ ΕΠΑΝΕΣΠΝΟΗΣΕΝΗΛΙΚΩΝ_ ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΛΕΣ_ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΗΚΓ _ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ:ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ_ ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ_ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ) ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ_ΜΑΣΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ο2 ΜΗ ΕΠΑΝΕΣΠΝΟΗΣΕΝΗΛΙΚΩΝ_ ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΛΕΣ_ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΗΚΓ _ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ:ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ_ ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ_ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ) ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΡΙΝΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ - ΤΕΜΑΧΙΑ 3000
ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗ ΕΠΑΝΑΕΙΣΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΤΕΜΑΧΙΑ 1500
ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΗ , ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΤΕΜΑΧΙΑ 600
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΗΚΓ , ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΤΕΜΑΧΙΑ 4000
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ) - ΤΕΜΑΧΙΑ 400
ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΤΕΜΑΧΙΑ 200
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 6-8 cm - ΤΕΜΑΧΙΑ 500
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 10-12 cm - ΤΕΜΑΧΙΑ 500
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 15-20 cm - ΤΕΜΑΧΙΑ 500
Αριθμός Εντολής 19/11-04-2022
ΑΔΑ Ω8ΠΨΟΡ1Π-ΨΦΨ
ΑΔΑΜ 22REQ010490757
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-05-2022 - Ωρα 14:00
Αρχείο PDF pdf
Bear