ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΗ Π.Ν.Π. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΗ Π.Ν.Π.

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΜΕ ΠΡΑΞΗ Π.Ν.Π.
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-09-2020
Αριθμός Διακήρυξης 122/2020
ΑΔΑ Ω22ΡΟΡ1Π-41Ρ
ΑΔΑΜ 20PROC007347950
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-09-2020 - Ωρα 11.00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear