ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ MONITOR- ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ PHILIPS HEARSTART MRX) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ MONITOR- ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ PHILIPS HEARSTART MRX) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ MONITOR- ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ PHILIPS HEARSTART MRX
Αριθμός Εντολής Ν12/31-01-2019
ΑΔΑ ΨΥΦΦΟΡ1Π-ΑΡΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear