ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ Π.Ν.Π. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ Π.Ν.Π.

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ Π.Ν.Π.
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-01-2021
Αριθμός Διακήρυξης 12/2021
ΑΔΑ ΡΟΝΖΟΡ1Π-Ν5Χ
ΑΔΑΜ 21PROC008070129
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-02-2021 - Ωρα 11.00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear