ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ Μ.Χ.
Αριθμός Εντολής Ν13/06-03-2020
ΑΔΑ ΩΔΒ7ΟΡ1Π-ΝΨΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear