ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ CR-123A AED ΤΥΠΟΥ ZOLL) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ CR-123A AED ΤΥΠΟΥ ZOLL) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΑ CR-123A AED ΤΥΠΟΥ ZOLL
Αριθμός Εντολής Ν26/11-06-2019
ΑΔΑ Ψ7ΤΜΟΡ1Π-ΘΕΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear