ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΑΣ ΚΟΡΕΣΜΟΥ Ο2, ΤΥΠΟΥ “ΓΑΝΤΙΟΥ” ΓΙΑ MONITOR- ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ PHILIPS HEARSTART MRX) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΑΣ ΚΟΡΕΣΜΟΥ Ο2, ΤΥΠΟΥ “ΓΑΝΤΙΟΥ” ΓΙΑ MONITOR- ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ PHILIPS HEARSTART MRX) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΑΣ ΚΟΡΕΣΜΟΥ Ο2, ΤΥΠΟΥ "ΓΑΝΤΙΟΥ" ΓΙΑ MONITOR- ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ PHILIPS HEARSTART MRX
Αριθμός Εντολής Ν13/31-01-2019
ΑΔΑ 69Γ2ΟΡ1Π-3ΨΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear