ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 100% ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΣΚΟ (ΜΗ ΕΠΑΝΕΣΠΕΥΣΙΜΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 100% ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΣΚΟ (ΜΗ ΕΠΑΝΕΣΠΕΥΣΙΜΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 100% ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΣΚΟ (ΜΗ ΕΠΑΝΕΣΠΕΥΣΙΜΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ)
Αριθμός Εντολής Ν02/03-02-2021
ΑΔΑ 6Τ3ΗΟΡ1Π-ΤΩΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-02-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear