ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 100% ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΣΚΟ (ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ)) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 100% ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΣΚΟ (ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ)) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 100% ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΣΚΟ (ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ))
Αριθμός Εντολής Ν16/07-05-2019
ΑΔΑ ΨΞΣΠΟΡ1Π-Λ3Ξ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-05-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear