ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1, Νο 2, Νο 3, Νο 4, Νο 5) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1, Νο 2, Νο 3, Νο 4, Νο 5)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Νο 1 - 10 τεμάχια
Νο 2 - 10 τεμάχια
Νο 3 - 40 τεμάχια
Νο 4 - 30 τεμάχια
Νο 5 - 30 τεμάχια
Αριθμός Εντολής Ν29/13-06-2019
ΑΔΑ Ψ6ΔΙΟΡ1Π-ΔΒΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-06-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear