ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1, Νο 2, Νο 3, Νο 4, Νο 5) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1, Νο 2, Νο 3, Νο 4, Νο 5) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1, Νο 2, Νο 3, Νο 4, Νο 5.
Αριθμός Εντολής Ν17/01-02-2019
ΑΔΑ 6Μ81ΟΡ1Π-Ψ9Σ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear