Προμήθεια υγειονομικού υλικού ( λαρυγγικές μάσκες ) για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και τους Τομείς του – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγειονομικού υλικού ( λαρυγγικές μάσκες ) για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και τους Τομείς του

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ( ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-02-2019
Αριθμός Διακήρυξης 24/2019
ΑΔΑ ΨΚΨ8ΟΡ1Π-Υ1Μ
ΑΔΑΜ 19PROC004650486
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-04-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear