ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΟΛΛΑΡΑ-ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ)ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΟΛΛΑΡΑ-ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ)ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Νο 3 ΤΕΜ-100
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Νο 4 ΤΕΜ-100
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Νο 5 ΤΕΜ-100
ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΕΜ-50
ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΕΝΗΛΙΚΑ ΤΕΜ-50
Αριθμός Εντολής 199/16-11-2021
ΑΔΑ 635ΘΟΡ1Π-9ΣΘ
ΑΔΑΜ 21REQ009546394
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-12-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear