ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΓΙΛΕΚΟ ΑΠΕΓΛΩΒΙΣΜΟΥ-ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ:ΣΕΤ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΓΙΛΕΚΟ ΑΠΕΓΛΩΒΙΣΜΟΥ-ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ:ΣΕΤ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΓΙΛΕΚΟ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ -ΤΕΜΑΧΙΑ 05
ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ
(ΣΕΤ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ) - ΤΕΜΑΧΙΑ 10
Αριθμός Εντολής 18/11-04-2022
ΑΔΑ ΡΒΧΒΟΡ1Π-6ΘΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-05-2022 - Ωρα 14:00
Αρχείο PDF pdf
Bear