Προμήθεια υγειονομικού υλικού για το Τμήμα Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου Παραρτήματος Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγειονομικού υλικού για το Τμήμα Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου Παραρτήματος Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΡΟΔΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-09-2019
Αριθμός Διακήρυξης 183/2019
ΑΔΑ ΩΨΜΖΟΡ1Π-Ω3Θ
ΑΔΑΜ 19PROC005591128
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-10-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear