Προμήθεια υγειονομικού υλικού για το Τμήμα Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου Παραρτήματος Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγειονομικού υλικού για το Τμήμα Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου Παραρτήματος Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΡΟΔΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ( ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΛΗΨΗΣ ΗΚΓ ΕΝΗΛΙΚΩΝ )
Αριθμός Εντολής 203/02-10-2019
ΑΔΑ 658ΥΟΡ1Π-ΦΛΨ
ΑΔΑΜ 19PROC005661514
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear